Komunikat z dnia 16 stycznia 2020r.

                 Wodociąg publiczny Dąbrowa – woda nie nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że po zakończeniu badań  laboratoryjnych, w próbkach wody pobranych  w dniu 13 stycznia 2020r.

w Stacji Wodociągowej w Dąbrowie oraz w punktach na sieci wodociągowej w Grabinie,

  1. Główna 74 (hydrant) i w Kalonce 60 (hydrant), stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 godz. w ilości >300 jtk. w 1 ml.
    Ponadto w punkcie poboru w Grabinie, stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej liczby enterokoków w ilości 2 jtk w 100ml wody oraz mętności.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Dąbrowa.

                                          Woda nie nadaje się do spożycia.

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna został zobowiązany do zapewnienia mieszkańcom zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Uwaga: Wodę można używać do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

W dniu 15 stycznia 2020r.  w ramach kontroli urzędowej pobrano kolejne próbki wody do badań laboratoryjnych. Badania w toku.

Dostosowanie strony