Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli urzędowej, w dniach 13 i 14 stycznia 2020r. z wodociągu publicznego Dąbrowa (2 próbki na sieci wodociągowej i 1 próbka na Stacji Wodociągowej) stwierdzono specyficzny, chemiczny, nieakceptowany zapach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Dąbrowa oraz zalecił wykonanie rozszerzonego badania wody w zakresie dodatkowych parametrów chemicznych.
Woda nie nadaje się do spożycia.

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna został zobowiązany do zapewnienia mieszkańcom zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.
Uwaga: Wodę można używać do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Dostosowanie strony