Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi w ramach interwencji na nieakceptowalny  zapach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym zasilanym z Ujęcia Wody w Dąbrowie gm. Nowosolna  pobrał w dniu 13 stycznia 2020 r. próbki wody ze Stacji Wodociągowej Dąbrowa oraz  na sieci wodociągowej w miejscowości  Kalonka 60 i Grabina przy ul. Głównej 74.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż w próbkach wody pobranych w punktach: Kalonka 60 i Stacji Wodociągowej w Dąbrowie – stwierdzono specyficzny , chemiczny, nieakceptowany zapach – woda nie nadaje się do spożycia.

Dostosowanie strony