PPIS w Łodzi informuje :

Z uzyskanych od Wójta Gminy Nowosolna informacji  : w dniu dzisiejszym w kilku punktach na sieci wodociągowej tj w Kalonce, Kopance i Grabinie, zaopatrywanych z wodociągu Dąbrowa, konsumenci zgłosili nieakceptowalny zapach wody. Służby gminne podjęły działania naprawcze polegające na płukaniu sieci wodociągowej. Do czasu ustalenia i usunięcia przyczyny występowania tego zjawiska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi nie zaleca spożywania wody ze wskazanych wodociągów.

Odgodz 18:00 do 22:00 pod adresem Kalonka 40 ( stara końcówka autobusowa) będzie podstawiony beczkowóz z wodą pitną.

Dostosowanie strony