Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbce wody pobranej do badań laboratoryjnych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 04 listopada 2019r. na ujęciu Wody w Czyżeminku, po działaniach naprawczych przeprowadzonych przez  Gminny Zakład  Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie  nie stwierdzono  obecności enterokoków (paciorkowców kałowych) .

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Czyżeminku.

Dostosowanie strony