W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 2050) zmieniającym rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania, zmianie ulegają wzory formularzy:

Wyżej wymienione formularze można też znaleźć na stronie głównej PSSE w Łodzi w zakładce Dokumenty.

Dostosowanie strony