Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbce wody pobranej do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli wewn. w dniu 22-10-2019r. w Stacji Uzdatniania Wody w Czyżeminku stwierdzono obecność paciorkowców kałowych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycie w Stacji Uzdatniania Wody w Czyżeminku.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie wyłączył z eksploatacji ujęcie wody w Czyżeminku. Na czas prowadzonych działań naprawczych sieć wodociągowa zasilana jest z ujęcia wody w Gospodarzu.

Dostosowanie strony