Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli urzędowej, w dniach 19 sierpnia 2019r. i 21 sierpnia 2019r. z wodociągu PKP Łódź-Olechów (miejsce poboru: ul. Blocha oraz wieża ciśnień) stwierdzono obecność bakterii grupy coli i Escherichia coli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia z wodociągu PKP Łódź-Olechów.

Woda nie nadaje się do spożycia.

Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie zostały zobowiązane do zapewnienia mieszkańcom zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Uwaga: Wodę można używać do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Dostosowanie strony