Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w dniu 23 lipca 2019 r, po działaniach naprawczych Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, zostały pobrane do badań jakości próbki wody z wodociągu publicznego w Koluszkach. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdził  przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Koluszkach.

Dostosowanie strony