Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody, w dniu 08 i 11 marca 2019 r. z wodociągu publicznego Tuszyn, ul. 3-go Maja 46 nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli.
W próbce wody pobranej w dniu 08 marca 2019 r. w stacji wodociągowej Tuszyn, ul. 3-go Maja 46 stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22oC.
Bakterie te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie prowadzi prace mające na celu mające na celu przywrócenie właściwej jakości wody zgodniej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.

Uwaga: Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżona odpornością należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Dostosowanie strony