Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli wewnętrznej  Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna w dniu 19 lutego 2019r. z wodociągu publicznego w Lipinach  nie stwierdzono przekroczeń mikrobiologicznych  wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdził  przydatność wody do spożycia przez ludzi  z wodociągu publicznego Lipiny.

Dostosowanie strony