Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbce
wody pobranej do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli urzędowej, w
dniu 18 lutego 2019r. z wodociągu PKP Łódź-Olechów, ul. Blocha 15
stwierdzono obecność bakterii Escherichia coli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi wydał decyzję
stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia z wodociągu PKP
Łódź-Olechów.

Woda nie nadaje się do spożycia.

Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w
Warszawie zostały zobowiązane do zapewnienia mieszkańcom zastępczego
źródła wody przeznaczonej do spożycia. Trwają prace mające na celu
przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Uwaga: Wodę można używać do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i
spłukiwania toalet.

Dostosowanie strony