Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli urzędowej, w dniu 28 stycznia 2019r. z wodociągu lokalnego  stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości <10 jtk/100 ml.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu lokalnego DPS, Koluszki

 ul. Budowlanych 17/19

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń , kąpieli noworodków i niemowląt.

Zarządca wodociągu  -DPS Serc Jezusa i Maryi  w Koluszkach,ul. Budowlanych 17/19 został zobowiązany do podjęcie działań naprawczych mających na celu przywrócenie właściwej jakości wody, zgodniej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Dostosowanie strony