Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje ,że po przeprowadzonych działaniach naprawczych  przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie jakość wody w wodociągu publicznym  w  Kalinie spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W dniu 07 grudnia 2018r. wydał ocenę stwierdzającą przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Dostosowanie strony