Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, iż zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dnia 22 listopada 2018r.  ustala się dzień 24 grudnia 2018r. dniem wolnym od pracy – w zamian za pracę w dniu 8 grudnia 2018r. (sobota).

Dnia 08 grudnia 2018 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi będzie czynna w godzinach 7:30 – 15:05

Dostosowanie strony