Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach  wody pobranych z sieci wodociągowej w miejscowości Gałków Duży gm. Koluszki stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22oC.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi w dniu 04 grudnia 2018r. wydał ocenę jakości wody stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Gałkowie Dużym.

Stwierdzone przekroczenie nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Zaleca się spożywanie wody po przegotowaniu.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Dostosowanie strony