Odra – najważniejsze informacje:

Odra jest wysoce zaraźliwą chorobą wirusową. Bardzo łatwo przenosi się z osoby chorej na osoby nieuodpornione. Człowiek jest jedynym źródłem wirusa. Wirus ten przenosi się drogą kropelkową (kaszel, kichanie osoby chorej na osoby zdrowe) oraz przez bezpośrednią styczność z wydzieliną z nosa, gardła lub moczem osoby chorej. Od momentu zakażenia wirusem odry do wystąpienia pierwszych objawów choroby może upłynąć około 7-13 dni do wystąpienia gorączki, około 14 dni do wysypki.

Objawy odry

 • gorączka powyżej 38°C
 • nieżyt gardła
 • nieżyt nosa – katar „cieknący nos”
 • zapalenie spojówek ze światłowstrętem
 • suchy intensywny kaszel
 • wysypka plamisto-grudkowa po 2-4 dniach

Drogi szerzenia

 • droga kropelkowa i  przez bezpośredni kontakt z osobą chorą

Okres zakaźności

 • na 5 dni przed pojawieniem się wysypki do 3 dni po jej wystąpieniu
 • Chory jest zakaźny już w okresie wylęgania!
 • choroba jest bardzo zakaźna choruje 90% nie uodpornionych po ekspozycji na zakażenie
 • jedna osoba chora zaraża 12-18 osób.

Powikłania odry

 • zapalenie ucha środkowego (u małych dzieci)
 • nieżyt żołądkowo–jelitowy z biegunką (u małych dzieci)
 • zapalenie płuc o możliwym ciężkim przebiegu
 • zapalenie mózgu i/lub zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (1-4/1000 chorych)
 • zapalenie rogówki
 • podostre stwardniające zapalenie mózgu (SSPE), około 4 do kilkunastu lat po chorobie przebytej zwłaszcza we wczesnym dzieciństwie.
 • Zgony – 1 na1000 chorych.

Jeśli podejrzewasz u siebie lub u swojego dziecka odrę:

– skontaktuj się z lekarzem,

– umawiając wizytę powiadom o podejrzeniu odry,

– jeśli to możliwe umów wizytę domową,

– ogranicz kontakty z innymi osobami do czasu uzyskania diagnozy,

– zastosuj się do zaleceń lekarskich,

– poddaj się badaniom jeśli tak zdecyduje lekarz

Inne bardzo ważne informacje:

Wrażliwe na odrę są wszystkie osoby, u których wygasła odporność bierna uzyskana od matki, a które nie nabyły odporności po przechorowaniu odry lub po szczepieniu.

Około 95% dzieci urodzonych z matek, które chorowały na odrę, traci odporność około 11-12 m.ż., zaś dzieci urodzone z matek, które były szczepione przeciwko odrze po 8 m.ż.;

Odporność po przechorowaniu utrzymuje się do końca życia.

Za osobę uodpornioną przeciwko odrze uważa się taką, która spełnia przynajmniej 1 z następujących warunków:

 1. ma dokumentację potwierdzającą przebycie odry rozpoznanej przez lekarza  (z potwierdzeniem laboratoryjnym),
 2. ma w surowicy przeciwciała przeciwodrowe klasy IgG,
 3. posiada dokumentację lekarską szczepienia dwiema dawkami szczepionki przeciwko odrze (monowalentnej lub MMR).

Szczepienia przeciw odrze:

Główny Inspektor Sanitarny apeluje o dopełnienie obowiązku szczepienia przeciwko odrze, śwince i różyczce wobec dzieci, które dotychczas nie zostały zaszczepione.

Dzieci wcześniej nie szczepione lub szczepienie było niepełne (jedna dawka) do 19 r.ż.  – mogą mieć uzupełnione szczepienia w ramach realizacji Programu Szczepień Ochronnych w swoich poradniach po uzgodnieniu z lekarzem i po odbyciu kwalifikacji lekarskiej wykluczającej przeciwwskazania.

Stosowane w Polsce szczepionki przeciwko odrze są skuteczne i bezpieczne. Są realizowane  z użyciem szczepionek potrójnych przeciw odrze, śwince, różyczce. Szczepionka monowalentna nie jest dostępna.

Szczepienia w ramach PSO realizowane są wyłącznie szczepionkami z ważnymi terminami przydatności do użycia. Nie istnieje ryzyko, aby do szczepienia dzieci została wydana przez powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne do przychodni szczepionka przeterminowana, po upływie terminu jej ważności. Należy podkreślić bardzo wysoką efektywność szczepień przeciw odrze. Po podaniu pierwszej dawki szczepionki odporność uzyskuje ok. 95–98% osób zaszczepionych. Natomiast podanie drugiej dawki szczepionki pozwala osiągnąć odporność u niemalże 100% osób zaszczepionych.

W okresie przed zastosowaniem powszechnych szczepień przeciwko odrze, tj. przed 1975 rokiem, przechorowanie odry w populacji było zjawiskiem powszechnym. Zatem osoby po 50 roku życia z dużym prawdopodobieństwem przechorowały odrę, a przechorowanie odry daje trwałą odporność na całe życie.

Szczepienia obowiązkowe przeciwko odrze szczepionką monowalentną (pojedynczą) zostały wprowadzone w Polsce w 1975 r. (dzieci w 13-15 m.ż). Od 1972 r. prowadzone były szczepienia nieobowiązkowe, które nie cieszyły się dużym zainteresowaniem.

W 1991 r. wprowadzono do kalendarza drugą dawkę szczepienia przeciw odrze w 8 r.ż. (rocznik 1983), a potem przesunięto je na 7 r.ż.

W 2005 r. zmieniono termin drugiej dawki szczepienia(potrójną szczepionką przeciw odrze, śwince, różyczce) dla dzieci w wieku 10 lat.

Osoby dorosłe:

Jeśli nie wiesz lub nie pamiętasz, czy chorowałeś lub byłeś szczepiony, to powinieneś:

 • zgłosić się do swojego lekarza,
 • zapytać lekarza o zasadność badania poziomu przeciwciał przeciwko odrze,
 • ewentualnie poddać się szczepieniu ochronnemu, po konsultacji
  z lekarzem.

Osoby dorosłe zaszczepione jedną dawką szczepionki, w celu pełnego uodpornienia powinny przyjąć drugą,  przypominającą dawkę szczepionki.

Koszt zarówno badania, jak i szczepienia osoby powyżej 19 roku życia leży po stronie tej osoby.

Sytuacja epidemiologiczna odry

Zachorowania na odrę w Polsce są związane przede wszystkim z zawlekaniem choroby z zagranicy lub zakażeniem osób, które nie są zaszczepione przeciwko odrze przez osoby nie będące narodowości polskiej. Zdecydowana większość osób, które zachorowały na odrę to osoby nie zostały zaszczepione.

Po długim okresie z niewielkimi ogniskami po kilka-kilkanaście zachorowań związanymi głównie z niezaszczepionymi osobami wracającymi zza wschodniej granicy, od połowy 2018 roku obserwujemy epidemiczny wzrost zachorowań na odrę. Oznacza to, że ta bardzo zaraźliwa choroba łatwiej dotrze do osób którzy nie zostali zaszczepieni.

Od października 2018 roku systematycznie rosła liczba rejestrowanych zachorowań na odrę. W 2018 roku odnotowano ponad 5-krotny wzrost zachorowań (355 przypadków) w porównaniu do 2017 roku (63 przypadki). Wzrost ten był związany ze wzrostem liczby przypadków odry w całym regionie Europejskim WHO, w tym krajach bezpośrednio graniczących z Polską, jak również z wieloletnią aktywnością ruchów antyszczepionkowych prowadzących do spadku zaufania do szczepień ochronnych.

Meldunki epidemiologiczne za kolejny okres sprawozdawczy, z liczbą zachorowań na odrę, aktualizowane są na stronie NIZP-PZH co 2 tygodnie. Od początku 2019 roku (dane NIZP-PZH do  30.09.2019), zgłoszono 1368 przypadków odry, w tym samym czasie rok temu – 126 zachorowań. W ciągu ostatnich dwóch tygodni września zgłoszono 8 zachorowań.

Niepokój ekspertów wzbudza fakt, że obserwowany w 2019 roku epidemiczny wzrost zachorowań na odrę wystąpił po blisko 10-letnim okresie, w którym choroba była bardzo dobrze kontrolowana, bliska eliminacji. Taki epidemiczny wzrost zachorowań na odrę jest związany z systematycznie obniżającym się odsetkiem zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki MMR przeciw odrze, śwince i różyczce. Dzieci stanowią rezerwuar wirusa i nawet jeżeli mają niewiele objawów i nie są rejestrowane poronne zachorowania to one warunkują utrzymanie się epidemii. Podobne epidemiczne zachorowania trwają w całym regionie europejskim, zarówno w krajach Europy Środkowo-Wschodniej jak i w bogatych krajach Europy Zachodniej i na południu Europy. Wzrostowi temu można zapobiec utrzymując ponad 95% odsetek osób zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki MMR przeciw odrze, śwince i różyczce. Niestety, stan zaszczepienia przeciw odrze systematycznie spada od blisko 10 lat, na co duży wpływ ma dezinformacja na temat szczepień w Internecie.

Pamiętajmy że nie ma skutecznego leczenia odry – podanie dwóch dawek szczepionki MMR jest jedynym sposobem ochrony przed tą chorobą.

Źródło:  STRONA INTERNETOWA – http://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/jak-wiele-zachorowan-na-odre-wystepuje-obecnie-w-polsce/

Zachorowania na odrę w Polsce są związane przede wszystkim z zawlekaniem choroby z zagranicy lub zakażeniem osób, które nie są zaszczepione przeciwko odrze przez osoby nie będące narodowości polskiej. Zdecydowana większość osób, które zachorowały na odrę to osoby nie zostały zaszczepione.

Linki do ważnych stron, gdzie można znaleźć  informacje dotyczące odry i szczepień:

Ważny komunikat dla lekarzy.

Dostosowanie strony