Poniżej do pobrania komunikat dotyczy preparatu szczepionkowego Synflorix z datą ważności do 30-06-2018r.

Sprostowanie:

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi w nawiązaniu do wiadomości przesłanej w dniu 29 czerwca 2018 roku (data pisma 26 czerwca 2018 r.) prostuje omyłkę oczywistą dotyczącą daty zwrotu szczepionki Synflorix do PSSE w Łodzi w następujący sposób:

– jest – „do 10 czerwca 2018 r.”

– powinno być – do 10 lipca 2018 r.

Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy.

Dostosowanie strony