W związku z pytaniami mieszkańców o jakość powietrza w Łodzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że stały monitoring jakości powietrza na terenie Łodzi i województwa łódzkiego prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z siedzibą w Łodzi przy ul. Lipowej 16, tel. 42 633-33-43, adres mailowy www.wios.lodz.pl

Dostosowanie strony