Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że zgodnie z Rezolucją w sprawie poliomyelitis(Resolution Poliomyelitis for WHA 68) przyjętą w maju 2015 r. przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) po 31 marca 2016 r. w Programie Szczepień Ochronnych szczepionka  poliwalentna doustna OPV służąca do uodpornienia  dzieci w 6 r.ż. zostanie zastąpiona szczepionką inaktywowaną IPV.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi podkreśla konieczność stosowania do tego terminu nadal szczepionki  poliwalentnej OPV (o ile nie istnieją przeciwwskazania do jej stosowania) oraz podjęcie zintensyfikowanych działań mających na celu maksymalne wykorzystanie preparatu OPV w realizacji Programu Szczepień Ochronnych.

Dostosowanie strony