Ujęcie wody w Czyżeminku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbce wody pobranej do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli wewn. w dniu 22-10-2019r. w Stacji Uzdatniania Wody w Czyżeminku stwierdzono obecność paciorkowców...
Dostosowanie strony