System zgłaszania skarg na bariery w handlu

Szanowni Państwo, W dniu 16.11.2020 r. Komisja Europejska uruchomiła nowy, scentralizowany na poziomie DG Trade system skarg (Single Entry Point) służący do zgłaszaniabarier w handlu w dostępie do rynków krajów trzecich oraz naruszeń...
Dostosowanie strony