OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

OPIS STANOWISKA PRACY:

 1. Nazwa stanowiska pracy: księgowy
 2. Komórka organizacyjna: Oddział Ekonomiczno-Administracyjny  
 3. Wymiar etatu:                         1 etat              
 4. Rodzaj umowy: umowa o pracę                    
 5. Miejsce pracy:                         Łódź

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 1. Wykształcenie: średnie/wyższe ekonomiczne            
 2. Staż pracy: 3 lata                         

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • biegła znajomość obsługi komputera
 • znajomość podstaw rachunkowości lub płac
 • preferowana znajomość księgowości budżetowej
 • znajomość podstawowa pakietu office
 • umiejętność pracy w zespole

ZAKRES PODSTAWOWYCH ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY:

 • dekretowanie i księgowanie dokumentów
 • analizy ksiąg rachunkowych
 • sporządzanie list płac

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Życiorys i list motywacyjny.
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać poprzez:

 • zgłoszenie elektroniczne na adres: [email protected],
 • zgłoszenie listowne na adres: PSSE w Łodzi, 93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10,

 Termin składania dokumentów:  11.09.2020 r.

 

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego drogą telefoniczna lub e-mailową.

Dostosowanie strony