OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

OPIS STANOWISKA PRACY

 1. Nazwa stanowiska pracy stażysta / młodszy asystent
 2. Komórka organizacyjna Oddział Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych 
 1. Wymiar etatu 1 etat
 2. Rodzaj umowy umowa o pracę na zastępstwo
 3. Miejsce pracy Łódź

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 1. Wykształcenie wyższe I albo II stopnia kierunki: technologia żywności lub pokrewne
 1. Staż pracy                         – / 1 rok         

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność obsługi komputera,
 • język obcy – preferowany angielski,
 • podstawowa znajomość prawa żywnościowego i kodeksu postępowania administracyjnego,
 • dobra organizacja czasu pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz warunków, w których prowadzona jest kontrola (odporność na stres),
 • rzetelność, sumienność.

 ZAKRES PODSTAWOWYCH ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY:

 • ocena jakości zdrowotnej środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością i wyrobów kosmetycznych,
 • sporządzanie dokumentacji,
 • prowadzenie postępowanie administracyjnego,
 • prowadzenie rejestrów obowiązujących w komórce organizacyjnej,
 • sporządzanie sprawozdań, harmonogramów itp.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Życiorys i list motywacyjny.
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać poprzez

 • zgłoszenie elektroniczne na adres: [email protected],
 • zgłoszenie listowne na adres: PSSE w Łodzi, 93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10,
 • zgłoszenie osobiste w siedzibie PSSE w Łodzi pod adresem:

 93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10, pokój Nr 11.

Termin składania dokumentów:  14.06.2020 r.

 Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie  postępowania kwalifikacyjnego drogą telefoniczna lub e-mailową.

Dostosowanie strony