OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy.

OPIS STANOWISKA PRACY:

 1. Nazwa stanowiska pracy: asystent
 2. Komórka organizacyjna: Oddział Nadzoru Epidemiologicznego
 3. Wymiar etatu:             1 etat
 4. Rodzaj umowy:             umowa o pracę
 5. Miejsce pracy:             Łódź

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 1. Wykształcenie:             wyższe pierwszego stopnia

Preferowane kierunki:            zdrowie publiczne, ochrona środowiska, biologia, chemia i pokrewne oraz specjalizacja lub studia podyplomowe ukończone                                 na kierunkach mających zastosowanie w realizacji zadań Inspekcji Sanitarnej.

 1. Staż pracy:             minimum 3 lata

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • biegła znajomość obsługi komputera,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • komunikatywność,
 • samodzielność.

ZAKRES PODSTAWOWYCH ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY:

 • nadzór nad realizacją Programu Szczepień Ochronnych,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie realizacji zadań Oddziału.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Życiorys i list motywacyjny.
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać poprzez:

 • zgłoszenie elektroniczne na adres: [email protected],
 • zgłoszenie listowne na adres: PSSE w Łodzi, 93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10,
 • zgłoszenie osobiste w siedzibie PSSE w Łodzi pod adresem:

93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10, pokój Nr 11.

Termin składania dokumentów:  31.12.2019 r.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego drogą telefoniczną lub e-mailową.

Dostosowanie strony