Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 OPIS STANOWISKA PRACY

 1. Nazwa stanowiska pracy stażysta / młodszy asystent
 2. Komórka organizacyjna Oddział Nadzoru Higieny Pracy
 3. Rodzaj umowy umowa o pracę w celu zastępstwa
 4. Miejsce pracy Łódź

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie

kierunek : chemia

 1. Staż pracy   – / 1 rok

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • zaawansowana znajomość obsługi komputera
 • biegła znajomość obsługi komputera

ZAKRES PODSTAWOWYCH ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY:

 • wykonywanie czynności kontrolnych w placówkach różnych branż w zakresie higieny pracy

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Życiorys i list motywacyjny.
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać poprzez

 • zgłoszenie elektroniczne na adres: [email protected],
 • zgłoszenie listowne na adres: PSSE w Łodzi, 93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10,
 • zgłoszenie osobiste w siedzibie PSSE w Łodzi pod adresem:

93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10, pokój Nr 11.

Termin składania dokumentów:  17.05.2019 r.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie  postępowania kwalifikacyjnego drogą telefoniczna lub e-mailową.

Dostosowanie strony