Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

OPIS STANOWISKA PRACY

 1. Nazwa stanowiska pracy                stażysta / młodszy asystent
 2. Komórka organizacyjna                 Oddział Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia       

i Przedmiotów Użytku                   

 • Wymiar etatu                                   1 etat
 • Rodzaj umowy                                 umowa o pracę
 • Miejsce pracy                                   Łódź

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 1. Wykształcenie                             wyższe

kierunki: technologia żywności lub pokrewne, zdrowie publiczne, biologia

 • Staż pracy                                   –           / 1 rok

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność obsługi komputera,
 • język obcy – preferowany angielski,
 • podstawowa znajomość prawa żywnościowego i kodeksu postępowania administracyjnego,
 • dobra organizacja czasu pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz warunków, w których prowadzona jest kontrola (odporność na stres),
 • rzetelność, sumienność.

ZAKRES PODSTAWOWYCH ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY:

 • przeprowadzanie kontroli w zakładach obrotu żywnością / materiałami                             i wyrobami do kontaktu z żywnością, w zakładach gastronomicznych,
 • sporządzanie dokumentacji kontrolnej i pokontrolnej (protokoły, decyzje),
 • prowadzenie postępowanie administracyjnego,
 • prowadzenie rejestrów obowiązujących w komórce organizacyjnej,
 • sporządzanie sprawozdań, harmonogramów itp.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Życiorys i list motywacyjny.
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych                do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać poprzez

 • zgłoszenie elektroniczne na adres: [email protected],
 • zgłoszenie listowne na adres: PSSE w Łodzi, 93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10,
 • zgłoszenie osobiste w siedzibie PSSE w Łodzi pod adresem:

 93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10, pokój Nr 11.

Termin składania dokumentów:  25.02.2019 r.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie  postępowania kwalifikacyjnego drogą telefoniczna lub e-mailową.

Klauzula informacyjna RODO.

Dostosowanie strony