Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

OPIS STANOWISKA PRACY

 1. Nazwa stanowiska pracy                   młodszy asystent
 2. Komórka organizacyjna                     Oddział Laboratoryjny
 3. Wymiar etatu                                     1 etat
 4. Rodzaj umowy                                  umowa o pracę na zastępstwo
 5. Miejsce pracy                                     Łódź

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 1. Wykształcenie                                   wyższe mikrobiologiczne    
 2. Staż pracy                                          co najmniej 1 rok                 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • znajomość obsługi komputera,
 • otwartość na nowe techniki laboratoryjne oraz ciągłe doskonalenie wiedzy z zakresu laboratorium mikrobiologicznego,
 • umiejętność sprawnego komunikowania się.

ZAKRES PODSTAWOWYCH ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY:

 • wykonywanie analiz mikrobiologicznych wody,
 • dokładne i sprawne prowadzenie dokumentacji i zapisów z prowadzonych badań oraz działań towarzyszących,
 • przestrzeganie przepisów dotyczących wykonywanych zadań.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Życiorys i list motywacyjny.
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych                do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać poprzez

 • zgłoszenie elektroniczne na adres: [email protected],
 • zgłoszenie listowne na adres: PSSE w Łodzi, 93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10,
 • zgłoszenie osobiste w siedzibie PSSE w Łodzi pod adresem:

 93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10, pokój Nr 11.

Termin składania dokumentów:  10.02.2019 r.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie  postępowania kwalifikacyjnego drogą telefoniczna lub e-mailową.

Klauzula informacyjna.

Dostosowanie strony