OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

OPIS STANOWISKA PRACY:

 1. Nazwa stanowiska pracy:      stażysta
 2. Komórka organizacyjna:        Oddział Nadzoru Epidemiologicznego
 3. Wymiar etatu:                        1 etat
 4. Rodzaj umowy:                      umowa o pracę na zastępstwo
 5. Miejsce pracy:                        Łódź

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 1. Wykształcenie:                       wyższe magisterskie

kierunek: zdrowie publiczne, ochrona środowiska, biologia, chemia, inne mające zastosowanie w Inspekcji Sanitarnej 

 • Staż pracy:                             nie wymagany

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • biegła znajomość obsługi komputera,
 • komunikatywność,
 • samodzielność,
 • kultura osobista.

ZAKRES PODSTAWOWYCH ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY:

 • nadzór nad realizacją Programu Szczepień Ochronnych,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie działań Oddziału.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Życiorys i list motywacyjny.
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych                do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać poprzez:

 • zgłoszenie elektroniczne na adres: [email protected],
 • zgłoszenie listowne na adres: PSSE w Łodzi, 93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10,
 • zgłoszenie osobiste w siedzibie PSSE w Łodzi pod adresem:

 93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10, pokój Nr 11.

Termin składania dokumentów:  29.01.2019 r.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego drogą telefoniczna lub e-mailową.

Klauzula informacyjna RODO.

Dostosowanie strony