OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

OPIS STANOWISKA PRACY:

 1. Nazwa stanowiska pracy:                  referent         
 2. Komórka organizacyjna:                    Oddział Ekonomiczno-Administracyjny  
 3. Wymiar etatu:                                    1 etat              
 4. Rodzaj umowy:                                 umowa o pracę                    
 5. Miejsce pracy:                                    Łódź

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 1. Wykształcenie:                                   średnie            
 2. Staż pracy:                                         –                                 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • znajomość obsługi komputera,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • samodzielność w pracy,
 • wysoka kultura osobista oraz opanowanie w kontaktach z interesantami

ZAKRES PODSTAWOWYCH ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY:

 • obsługa punktu przyjęć interesantów w siedzibie PSSE w Łodzi,
 • czynności administracyjne.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Życiorys i list motywacyjny.
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać poprzez:

 • zgłoszenie elektroniczne na adres: [email protected],
 • zgłoszenie listowne na adres: PSSE w Łodzi, 93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10,
 • zgłoszenie osobiste w siedzibie PSSE w Łodzi pod adresem:

 93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10, pokój Nr 11.

Termin składania dokumentów:  20.01.2019 r.Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego drogą telefoniczna lub e-mailową.

Klauzula informacyjna RODO.

Dostosowanie strony