OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy.

OPIS STANOWISKA PRACY

 1. Nazwa stanowiska pracy: stażysta / młodszy asystent
 2. Komórka organizacyjna: Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
 3. Wymiar etatu:             1 etat
 4. Rodzaj umowy:             umowa o pracę
 5. Miejsce pracy:              Łódź

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 1. Wykształcenie:             wyższe – kierunek: lekarz medycyny, mgr pielęgniarstwa, mgr pedagogiki, socjologii, zdrowia publicznego, nauk humanistycznych lub inne mgr mające zastosowanie w realizacji zadań Inspekcji Sanitarnej
 2. Staż pracy:                         – / 1 rok

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • biegła znajomość obsługi komputera,
 • łatwość nawiązywania relacji, w tym z dziećmi i młodzieżą,
 • komunikatywność,
 • samodzielność w pracy,
 • umiejętność prezentacji i wystąpień publicznych.

ZAKRES PODSTAWOWYCH ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY:

 • nadzór nad realizacją programów edukacyjnych w placówkach oświatowo – wychowawczych, służby zdrowia i zakładach pracy,
 • realizacja powierzonych zadań w zakresie interwencji nieprogramowych oraz wynikających z potrzeb zdrowotnych środowiska,
 • prace biurowe związane z realizacją zadań oddziału.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Życiorys i list motywacyjny.
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać poprzez

 • zgłoszenie elektroniczne na adres: [email protected],
 • zgłoszenie listowne na adres: PSSE w Łodzi, 93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10,
 • zgłoszenie osobiste w siedzibie PSSE w Łodzi pod adresem:

93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10, pokój Nr 11.

Termin składania dokumentów:  30.11.2018 r.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie  postępowania kwalifikacyjnego drogą telefoniczna lub e-mailową.

Dostosowanie strony