OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY – NIEAKTUALNE

 Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 OPIS STANOWISKA PRACY:

 1. Nazwa stanowiska pracy: stażysta
 2. Komórka organizacyjna: Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej
 3. Wymiar etatu:      1 etat
 4. Rodzaj umowy:   umowa o pracę
 5. Miejsce pracy:    Łódź

 WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 1. Wykształcenie:   wyższe magisterskie 

kierunek : ochrona środowiska, zdrowie publiczne, biologia, chemia, inne mające zastosowanie w pracy Inspekcji Sanitarnej

 1. Staż pracy:             –

 WYMAGANIA DODATKOWE:

 • biegła znajomość obsługi komputera,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • komunikatywność,
 • samodzielność,
 • sprawność fizyczna.

 ZAKRES PODSTAWOWYCH ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY:

 • pobór prób wody, zgodnie z harmonogramami i w ramach interwencji,
 • prowadzenie bazy danych woda-excel w ramach monitoringu jakości wody,
 • opracowywanie ocen dotyczących wody.

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Życiorys i list motywacyjny.
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać poprzez:

 • zgłoszenie elektroniczne na adres: [email protected],
 • zgłoszenie listowne na adres: PSSE w Łodzi, 93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10,
 • zgłoszenie osobiste w siedzibie PSSE w Łodzi pod adresem:

93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10, pokój Nr 11.

Termin składania dokumentów:  30.09.2018 r.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego drogą telefoniczna lub e-mailową.

Dostosowanie strony