OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY – NIEAKTUALNE

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 OPIS STANOWISKA PRACY:

 1. Nazwa stanowiska pracy: kasjer
 2. Komórka organizacyjna: Oddział Ekonomiczno-Administracyjny
 3. Wymiar etatu: 1 etat  
 4. Rodzaj umowy: umowa o pracę        
 5. Miejsce pracy:                         Łódź

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 1. Wykształcenie:                         średnie ekonomiczne
 2. Staż pracy: –

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • biegła znajomość obsługi komputera,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • samodzielność w pracy,
 • wysoka kultura osobista

ZAKRES PODSTAWOWYCH ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY:

 • obsługa kasy PSSE w Łodzi,
 • obsługa kasy fiskalnej,
 • prowadzenie spraw w zakresie obsługi bankowej

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Życiorys i list motywacyjny.
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych             do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać poprzez:

 • zgłoszenie elektroniczne na adres: [email protected],
 • zgłoszenie listowne na adres: PSSE w Łodzi, 93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10,
 • zgłoszenie osobiste w siedzibie PSSE w Łodzi pod adresem:

93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10, pokój Nr 11.

Termin składania dokumentów:  28.09.2018 r.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego drogą telefoniczna lub e-mailową.

Dostosowanie strony