Przed wprowadzeniem powszechnych szczepień przeciw odrze (lata 1955-1974), liczba rejestrowanych zachorowań kształtowała się od 70 000 do 130 000 w latach pomiędzy epidemiami oraz od 135 000 do 200 000 w latach epidemicznych. W latach 50-tych XX wieku zgłaszano w Polsce zaledwie 12-15% rzeczywistej liczby zachorowań.

W okresie przed wprowadzeniem szczepień epidemie pojawiały się regularnie, co 2-3 lata.       W wyniku epidemii umierało 200-300 dzieci, a tysiące miało ciężkie powikłania wymagające długotrwałej hospitalizacji. Szczyt zachorowań przypadał w wieku 1-4 lata (45-55% ogółu zachorowań) i dzieci w wieku 5-9 lat (34-42% przypadków). Zachorowania w wieku 10-14 lat stanowiły już tylko 4,7-8,7% zachorowań. Blisko 1/3 dzieci chorych na odrę wymagała hospitalizacji. Najwięcej zgonów odnotowano wśród dzieci do 12 miesiąca życia.

Obowiązkowe szczepienia przeciw odrze wprowadzono w 1975 r.

Powiększająca się liczba zaszczepionych dzieci przyczyniła się do spadku liczby rejestrowanych przypadków odry. W latach 90-tych odnotowywano od kilkuset do kilkudziesięciu przypadków między epidemiami oraz około 2 200 przypadków w czasie ich trwania. Epidemie pojawiały się coraz rzadziej. W ostatnich latach rejestrowano 100-130 zachorowań na odrę. W 2015 r. i 2016 r. odnotowano odpowiednio 110 i 133 zachorowania na odrę, głównie wśród osób ubiegających się o status uchodźcy.

 Źródło: http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/odra/4/#jak-wiele-zachorowan-na-odre-wystepowalo-w-polsce-przed-i-po-wprowadzeniu-szczepien-

Źródło: http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/odra/5/#jak-wiele-zachorowan-na-odre-wystepuje-obecnie-w-polsce

W 2018 roku odnotowano ponad 40,3 tys. uchyleń od szczepień, tj. o ponad 1/3 więcej w porównaniu do 2017 roku.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH gromadzi informacje dotyczące liczby uchyleń dotyczących szczepień obowiązkowych u osób do 19 roku życia. Liczba ta jest odnoszona do osób podlegających szczepieniom w danym roczniku. Obejmuje dzieci i młodzież do 19 roku życia podlegające szczepieniom wg obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych. Opracowane dane są udostępnione na stronie NIZP-PZH w Biuletynach Szczepienia Ochronne.

Z danych tych wynika, że na przestrzeni ostatnich lat znacznie wzrosła liczba uchyleń dotyczących szczepień. W 2010 roku odnotowano 3437 uchyleń, w 2011 roku – 4689 uchyleń, w 2012 roku – 5340 uchyleń, w 2013 roku – 7248 uchyleń, w 2014 roku – 12 681 uchyleń, w 2015 roku – 16 689 uchyleń, w 2016 roku – 23 147 uchyleń, w 2017 roku – 30 090 uchyleń, a w 2018 roku 40 342 uchylenia.

Liczba przypadków uchylania się od obowiązkowych szczepień w przeliczeniu na 1 000 osób w wieku 0-19 lat wynosiła: 0,7 w 2012 roku; 0,97 w 2013 roku; 1,71 w 2014 roku; 2,3 w 2015 roku; 3,2 w 2016 roku; 4,1 w 2017 roku oraz 5,5 w 2018 roku.

Liczba przypadków uchylania się od obowiązkowych szczepień w 2018 roku wynosiła ponad 40,3 tys. uchyleń, tj. o ponad 1/3 więcej w porównaniu do 2017 roku. Co ciekawe, tylko w pierwszej połowie 2018 roku odnotowano 34 273 uchylenia od szczepień. W drugiej połowie roku tendencja wzrostowa była zdecydowanie niższa.

Źródło danych: Biuletyny roczne „Szczepienia ochronne w Polsce” (wyd: NIZP-PZH, GIS)

Dostosowanie strony