Podczas ferii Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Łodzi rozpoczął cykl spotkań edukacyjnych z uczestnikami zimowisk na terenie Łodzi. Odbyło się 6 prelekcji, w których uczestniczyło łącznie 180  dzieci w wieku 5-13 lat. Spotkania odbywały się w miejscu wypoczynku dzieci i młodzieży.

W rozmowach o bezpieczeństwie zdrowotnym poruszano temat profilaktyki chorób zakaźnych, zwracając szczególną uwagę na higienę osobistą , czystość własnego ciała i otoczenia oraz zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną. Dzieci i młodzież chętnie uczestniczyły w rozmowie, wymieniając się doświadczeniami z życia codziennego, z zapałem odgadując zagadki o  tematyce prozdrowotnej, krzyżówki, oraz aktywnie uczestnicząc w gimnastyce inicjowanej przez Pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi.

Mamy nadzieję, że z dobrym humorem i zdrowiem uczniowie wkroczą w II semestr roku szkolnego 2019/2020.

Dostosowanie strony