W dniu 8.06.2019 r. na terenie Szpitala Chorób Płuc im. Bł. O. R. Chylińskiego w Łodzi przy ul. Wycieczkowej 86 podczas trwania III Pikniku Pulmonologicznego przeprowadzono akcję prozdrowotną pod hasłem: „Tytoń a zdrowe płuca”.

Celem spotkania było zwiększenie świadomości na temat negatywnego wpływu tytoniu na płuca – od raka po przewlekłe choroby układu oddechowego oraz podstawowej roli, jaką płuca odgrywają dla zdrowia i dobrego samopoczucia wszystkich ludzi.

Prowadzono następujące działania:

  • organizacja punktu konsultacyjnego
  • ekspozycja wizualna
  • rozmowy indywidualne informujące o szkodliwości palenia tytoniu
  • pomiar ciśnienia tętniczego krwi
  • rozdawnictwo materiałów oświatowo- zdrowotnych

W akcji prozdrowotnej towarzyszyły również media.

Dostosowanie strony