Dnia 31 maja 2019 roku Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia zorganizował  projekcję filmu dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi w ramach obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu, pod hasłem  „Tytoń a zdrowe płuca”. Celem spotkania było zwiększenie świadomości na temat negatywnego wpływu tytoniu na płuca – od raka po przewlekłe choroby układu oddechowego oraz podstawowej roli, jaką płuca odgrywają dla zdrowia i dobrego samopoczucia wszystkich ludzi.

Dostosowanie strony