Dnia 13 maja 2019 roku w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi zorganizowano szkolenie w ramach Ogólnopolskiego Programu Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej ,, Bieg po Zdrowie” dla nauczycieli szkół podstawowych z Łodzi i powiatu łódzkiego wschodniego. Szkolenie składało się z dwóch części:

– wykład poprowadzony był przez Panią Agnieszkę Szychowską z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dot. wpływu dymu tytoniowego na zdrowie dzieci i młodzieży

– omówiono cele i założenia programu ,, Bieg po Zdrowie”

Podczas szkolenia przekazano materiały oświatowo-zdrowotne wszystkim uczestnikom.

Zorganizowana była również ekspozycja wizualna.

Dostosowanie strony