Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie pt:,, Szkoła wolna od używek”. Etap powiatowy odbędzie się 15 kwietnia 2019 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół ponadpodstawowych. Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych.
Zadanie konkursowe będzie polegało na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel: 42 253 99 45
Dostosowanie strony