Dnia 11 lutego 2019 roku pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Łodzi przeprowadzili akcję prozdrowotną w Przedszkolu Miejskim nr 65. Działaniem objęto wszystkie dzieci w przedszkolu. Przeprowadzono pogadankę dotyczącą: higieny osobistej, higieny jamy ustnej, higieny otoczenia, zdrowego stylu życia (aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie), zapobiegania chorobom zakaźnym oraz przekazano podstawowe zasady bezpieczeństwa.  W placówce pozostawiono materiały oświatowo zdrowotne kierowane do rodziców i opiekunów.

    Dostosowanie strony