Dnia 4 grudnia 2018 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Wiśniowej Górze odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy dotyczący profilaktyki HIV/AIDS. Pracownicy PSSE w Łodzi uczestniczyli w komisji konkursowej.

W konkursie udział wzięło 6 szkół, uczniowie wykazali się wysokim poziomem wiedzy oraz zdolnościami aktorskimi. Finał składał się z kilku części: test, odpowiedzi na wylosowane pytania, scenki do odegrania dotyczące profilaktyki HIV/AIDS, test prawda/fałsz.

Na zakończenie, zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy Andrespol. Pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia przekazali materiały oświatowo-zdrowotne oraz podziękowania dla organizatorów konkursu.

Dostosowanie strony