Dnia 5 grudnia 2018 roku w Przedszkolu Miejskim nr 130 pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Łodzi przeprowadzili akcje prozdrowotną pod hasłem ,, Jak dbać o zdrowie „ kierowaną do dzieci w wieku przedszkolnym. Przeprowadzono dwie pogadanki dotyczące higieny osobistej, zapobiegania chorobom zakaźnym oraz zdrowego stylu życia. Działaniem objęto wszystkie dzieci w przedszkolu. W placówce pozostawiono materiały oświatowo-zdrowotne kierowane do rodziców, dotyczące profilaktyki HIV/AIDS, zapobiegania używania środków psychoaktywnych i szkodliwości palenia tytoniu zwłaszcza dla kobiet w ciąży.

 

Dostosowanie strony