Dnia 14 listopada 2018 roku w Przedszkolu Miejskim Nr 7 przy ul. Smoczej 4 w Łodzi pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE zorganizowali akcję prozdrowotną dla dzieci w wieku przedszkolnym dotyczącą szkodliwości biernego palenia tytoniu. Przeprowadzono dwie pogadanki podczas których dzieci dowiedziały się jak radzić sobie w sytuacji gdy inni palą przy nich papierosy. Poruszano również tematy dotyczące higieny osobistej, jamy ustanej, higieny otoczenia oraz zdrowego stylu życia. Działaniem objęto wszystkie dzieci w przedszkolu. W placówce pozostawiono materiały oświatowo-zdrowotne kierowane do rodziców i opiekunów (ulotki, broszury).

Dostosowanie strony