Dnia 1 października 2018 roku pracownicy Oddziału Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży oraz Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi we współpracy z Kuratorium Oświaty w Łodzi i dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 14 (Łódź ul. Wigury 8/10) przeprowadzili akcję prozdrowotną pod hasłem „Zapobieganie skrzywieniom kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym”.

Prowadzone były następujące działania:pomiar ciężaru tornistrów szkolnych,pomiar wagi uczniów,pogadanka dotycząca prawidłowego rozwoju fizycznego dziecka, podczas której poruszano 
   następujące zagadnienia:
         - aktywność fizyczna,
         - odpowiednia postawa podczas stania i siedzenia,
         - odpowiednio dobrany tornister lub plecak do szkoły,
         - odpowiednie oświetlenie podczas odrabiania lekcji,
         - właściwa dieta.

Akcja ważenia tornistrów była również przeprowadzona w SP Nr 2 w Koluszkach ul. Kościuszki 16 oraz SP Nr 30
w Łodzi ul. Rysownicza 1/3.
 

  
 
Dostosowanie strony