W okresie letnim w miesiącu lipcu przeprowadzono akcje prozdrowotne w 4 Przedszkolach Miejskich w Łodzi oraz w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Bukowcu. Działaniem objęto około 400 dzieci. Prowadzono następujące działania:

– pogadanki

– ekspozycje wizualne

– rozdawnictwo materiałów oświatowo zdrowotnych.

Poruszano następujące zagadnienia:

– zdrowy styl życia

– zapobieganie chorobom zakaźnym ( meningokoki, wszawica, kleszcze)

– zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna

– higiena osobista, otoczenia i jamy ustnej

– zapobieganie używania środków psychoaktywnych.

W placówkach pozostawiono materiały oświatowo-zdrowotne kierowane do rodziców i opiekunów ( ulotki, składanki, broszury).

Dostosowanie strony