„V ŁÓDZKIE  SENIORALIA”

W ramach realizacji ,, V Łódzkich Senioraliów – 2018” pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia oraz Oddziału Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi przeprowadzili 4 akcje prozdrowotne:

  • Dnia 18 maja 2018 roku we współpracy  z Domem Dziennego Pobytu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowano spotkanie pod hasłem ,, Zdrowie dla wszystkich”. Prowadzone były  następujące działania: wykłady, pogadanki, rozdawnictwo materiałów oświatowo-zdrowotnych, ekspozycja wizualna, poradnictwo indywidualne.
  • Dnia 19 maja 2018 roku we współpracy z Miejską Przychodnią Lecznicza zorganizowano punkt konsultacyjny obejmujący pomiar ciśnienia tętniczego, rozmowy indywidualne dotyczące zdrowego stylu życia i profilaktyki nowotworowej (samokontrola piersi) oraz rozdawnictwo materiałów oświatowo-zdrowotnych. Prowadzono również wykłady dotyczące zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej i wpływu suplementów diety na zdrowie człowieka.
  • Dnia 22 i 23 maja 2018 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi odbyły się dwa spotkania dla osób powyżej 60 roku życia. Prowadzone były następujące działania:

– wykłady dr Macieja Stańczyka oraz dr Łukasza Rajcherta specjalistów chirurgii ogólnej i onkologicznej, dotyczące profilaktyki nowotworowej

– wykłady pracowników PSSE w Łodzi dotyczący zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej oraz wpływu suplementów diety na zdrowie człowieka

– ekspozycja wizualna

– rozdawnictwo materiałów oświatowo-zdrowotnych

W spotkaniu oprócz społeczności lokalnej uczestniczyli również emerytowani pracownicy PSSE w Łodzi. Na zakończenie Senioraliów zorganizowano poczęstunek dla wszystkich uczestników.

Dostosowanie strony