Dnia 07.05.2018r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi oraz Wójt Gminy Andrespol zorganizowali Dzień Promocji Zdrowia w gminie Andrespol pod hasłem „ZDROWIE  DLA  WSZYSTKICH”.
Uroczystość odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniowej Górze.
Głównym celem spotkań było upowszechnianie edukacji prozdrowotnej dotyczącej zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania oraz profilaktyki nowotworowej wśród społeczności lokalnej.
Prowadzone były następujące działania:
– wykłady pracowników PSSE w Łodzi oraz lekarza specjalisty chirurgii ogólnej i onkologicznej
– występy artystyczne (dzieci z Przedszkola Andrespol Oddział Wiśniowa Góra, zespołu z Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze, młodzieży z amatorskiego teatru oraz Koła Gospodyń Wiejskich)
– ekspozycje wizualne
– rozdawnictwo materiałów oświatowo – zdrowotnych.
Podczas Dnia Promocji Zdrowia zachęcano również do wykonywania badań profilaktycznych. Udzielano informacji gdzie i w jakim terminie można takie badania przeprowadzić.

Na zakończenie spotkania zorganizowano poczęstunek dla wszystkich uczestników.

Dostosowanie strony