W dniu 07.02.2018 roku w Oratorium im. św. Dominika Savio na półkoloniach zimowych  pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w łodzi przeprowadzili 4 pogadanki dla dzieci w wieku 7-13 lat, dotyczące:

– zdrowego i bezpiecznego wypoczynku,

– zdrowego stylu życia, (zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna)

– higieny osobistej, jamy ustanej i otoczenia

– zapobiegania chorobom zakaźnym.

– zapobiegania używaniu środków psychoaktywnych

W placówce pozostawiono materiały oświatowo-zdrowotne kierowane do młodzieży i rodziców.

Dostosowanie strony