Dnia 27 lipca 2017 roku, na półkoloniach letnich w Łodzi (ul Pomorska138) pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi przeprowadzili akcję prozdrowotną pod hasłem:

„Patent na bezpieczne wakacje” . Akcja ta kierowana była do dzieci w wieku szkolnym 6 – 15 lat.

Przeprowadzono pogadankę dotyczącą następujących zagadnień:

  • – higiena osobista, jamy ustnej i otoczenia,
  • – zapobieganie chorobom zakaźnym – meningokoki,
  • – zdrowy i bezpieczny wypoczynek (przebywanie nad wodą, na wycieczce rowerowej, w lesie- zabezpieczenie przed kleszczami),
  • – zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna
  • – zdrowy styl życia.
  • – przeciwdziałanie uzależnieniu od środków psychoaktywnych.

W placówce pozostawiono również materiały oświatowo – zdrowotne kierowane do rodziców i opiekunów.

Działaniem objęto około 50 osób.

Dostosowanie strony