W ramach Światowego Dnia bez Tytoniu obchodzonego 31 maja 2016 roku,

pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Łodzi przeprowadzili akcję prozdrowotną w siedzibie stacji dla

pracowników oraz petentów.

W ramach akcji zorganizowano:

  • ekspozycję wizualną w PSSE w Łodzi

  • rozmowy indywidualne informujące o skutkach zdrowotnych i ekonomicznych palenia papierosów oraz e-papierosów.

  • rozdawnictwo materiałów oświatowo – zdrowotnych

Dostosowanie strony